ХУВЬ ХҮНИЙ САНХҮҮГИЙН БОЛОВСРОЛ

Хувь хүний санхүүгийн мэдлэг чадварийг хөгжүүлэх, цахим технологитой хослосон

сургалтын хөтөлбөр боловсруулагдаж байгаа. Тун удахгүй...

Үндсэн хөтөлбөрүүд (шинэ сургалт)

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
  • МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ОНОВЧТОЙ ХЭРЭГЛЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ӨНӨӨГИЙН ХЭРЭГЦЭЭ, ШААРДЛАГА, ЧИГ ХАНДЛАГА. КОМПЬЮТЕРИЙН ЗӨВ, ДЭВШИЛТЭТ, УХААЛАГ ХЭРЭГЛЭЭГ ХӨГЖҮҮЛЭХ. АЖИЛ АМЬДРАЛЫН САЛАШГҮЙ
  • СОШИАЛ МЕДИА ПЛАТФОРМУУДЫН ЗӨВ, АШИГТАЙ ХЭРЭГЛЭЭ, МАРКЕТИНГ СУРГАЛТ СОШИАЛ МЕДИА ПЛАТФОРМУУДЫН ТУХАЙ, ОНЦЛОГ FACEBOOK, TWITTER, YOUTUBE... ХЭРХЭН АШИГЛАХ, ХАМГААЛАЛТ, НУУЦЛАЛ
  • Компьютерийн асуудал шийдвэрлэх ганцаарчилсан сургалт Мэдээлэл технологийн 21-р зууны иргэд бид компьютер, гар утас зэрэг орчин үеийн шинэ шинэ техник,
  • Компьютерийн хэрэглээний сургалт Орчин үеийн мэргэжлийн шаардлагад тохирсон техник технологийг ашиглан, оффисын багц програмуудын хэрэглээг эзэмшүүлж, бичиг баримт боловсруулах, хүснэгтэн
hold SHIFT key to load all load all