ХУВЬ ХҮНИЙ САНХҮҮГИЙН БОЛОВСРОЛ

Хувь хүний санхүүгийн мэдлэг чадварийг хөгжүүлэх, цахим технологитой хослосон

сургалтын хөтөлбөр боловсруулагдаж байгаа. Тун удахгүй...